8: Berekenen vervolg

8.3 Vrije dagen uitbetalen

Mocht de werknemer nog vrije dagen (= niet opgenomen vakantiedagen) hebben staan, dan kunt u die uitbetalen. Bijvoorbeeld aan het eind van het jaar of bij ontslag. Dit uitbetalen doet u wederom via ‘Soort verloning / Bijzondere beloning’. Vrije dagen en uren vallen dus ook onder de noemer Bijzondere Beloning, en de betaling ervan lijkt veel op die van de reeds behandelde Bijzondere beloningen. U verloont dan ook eerst de reguliere periode en slaat die verloning op.

Loon houdt bij welk bedrag er eventueel nog is aan vrije uren. Dat wil zeggen het aantal vakantie-uren dat de werknemer nog niet heeft opgenomen, maar waar hij wel recht op heeft.

Loon gaat bij de berekening van het saldo uit van het uurloon. Als dat niet is ingevuld, rekent Loon het zelf uit door het standaardloon te delen door het aantal standaard loonuren.

Via ‘Overzichten’, ‘Werknemerslijsten’, ‘Verzuim/verlof’ wordt getoond uit hoeveel uur het uitstaande verlofrecht bestaat.

In ons voorbeeld kijken we naar een werknemer die nog 200 uur vakantie tegoed heeft. Hij verdient € 11,54 per uur. Hij heeft dus nog recht op: 200 x € 11,54 = € 2.308 uitstaande verlofrechten (vrije dagen).

Let op: die € 2.308 is exclusief de wettelijke 8% vakantiegeld, die Loon automatisch als reservering Vakantiegeld ‘wegschrijft’.

In het overzicht ‘Werknemerslijsten’, ‘Verzuim/verlof’ zien we de uitstaande uren staan en het bedrag inclusief de 8% vakantiereservering:

Afbeelding: Overzicht ‘Werknemerslijsten’, ‘Verzuim/verlof’, Uitstaande verlofrechten

De getoonde uren (200 in ons voorbeeld) moet u zélf overnemen in de Bijzondere beloning ‘Uitbetaling vrije uren’. Loon rekent dan – aan de hand van het uurloon - vanzelf het bedrag uit (€ 2.308):

Loon salarissoftware Afbeelding: Bijzondere beloning, Vrije
dagen
Afbeelding: Bijzondere beloning, Vrije dagen

Nogmaals: de € 2.308 is het bedrag exclusief de verplichte 8% vakantiegeldreservering, die Loon automatisch als reservering Vakantiegeld ‘wegschrijft’. Dit zien we op de loonberekening gebeuren. De reservering vakantiegeld bedraagt: € 2.308 x 8% = € 185.

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonstrook, Bijzondere
beloning, Vrije dagen
Afbeelding: Loonstrook, Bijzondere beloning, Vrije dagen

Ter info: die € 185 plus de het brutobedrag van € 2.308 vormen het bedrag dat we zagen op het overzicht ‘Werknemerslijsten’, ‘Verzuim/verlof’: € 2.493 (met afrondingen).

De vakantiegeldreservering betaalt u op de gebruikelijke wijze uit. Zie hoofdstuk 8.2.