Loon

salarissoftware


Uitleg loonstrook 2013Per 2013: uniformering loonbegrip


De loonstrook ziet er per 2013 anders en simpeler uit. Dat komt door de uniformering van het loonbegrip:

• Eén grondslag voor de werknemersverzekeringen, de premie Zorgverzekeringswet (Zvw) en de loonheffing.

• Hierdoor verdwijnen de termen loon sociale verzekeringen, loon Zorgverzekeringswet en fiscaal loon van de strook.

• In plaats daarvan komt er één nieuwe term: het heffingsloon.
• De werkgever gaat de ZVW-premie betalen. Daardoor verdwijnt deze premie van de loonstrook van de werknemer.

Van Arbeidskorting tot Zorgverzekering

van de diverse zaken die op een loonstrook anno 2013 kunnen staan.
a) Het loonheffingennummer van de werkgever, zoals bekend bij de Belastingdienst.
b) Standaard aantal uren dat voltijd bij de werkgever geldt. Minimaal 36, maximaal 40.

c) Het bruto loon.

d) Bijzondere beloning, die afwijkend wordt belast. Hier een bonus. Geldt ook voor vakantiegeld en overwerk.
e) Totaal van alle inhoudingen op het loon: loonheffing en werknemersverzekeringen.

f) Loonheffing. Berekend over het heffingsloon (p). Korting mag slechts bij één werkgever worden toegepast.
g) Loonheffing bijzonder tarief over de bijzondere beloning bonus (d)
h) Diverse sectoreigenpremies. Niet landelijk verplicht. Berekend over het brutoloon, of het heffingsloon.

i) W.G.A.-gedifferentieerd. Deze premie is landelijk verplicht. De hoogte verschilt per werkgever. Werknemer en
   werkgever betalen beiden de helft. Het deel werknemer wordt ingehouden op het netto loon.


j) Reiskosten vormen een netto bijtelling (onbelast). Tot maximaal € 0,19 per kilometer.

k) Representatiekosten. Voorbeeld van een netto bijtelling (onbelast).
l) Het resulterende netto loon.

m) 260 Loondagen per jaar => 21,67 per maand.
n) Loonuren = loondagen per maand x/x loonuren per dag. Op deze strook: 21,67 x/x 7,6 = 164,67 loonuren.


o) Arbeidskorting op de te betalen loonheffing. Mag slechts bij één werkgever worden toegepast.

p) Heffingsloon. Basis voor de werknemersverzekeringen en de loonheffing. Komt als volgt tot stand:
     Bruto loon

      -/-  pensioenpremies werknemer
      -/-  W.I.A. en W.G.A.-verzekeringen (uitgezonderd: W.G.A.-gedifferentieerd)
      -/-      inleg levensloopregeling
     +/+ loon in natura (bijvoorbeeld kantinemaaltijden)
     +/+     auto van de zaak

q) Heffingsloon bijzonder tarief. Basis voor de loonheffing over de bijzondere beloning bonus (d).

r) Percentage loonheffing. Varieert van 0% bij lage inkomens tot 52% bij hoge inkomens.
s) Vorig fiscaal loonjaar bepaalt % loonheffing over bijzondere beloningen (bonus, vakantiegeld, overwerk e.d.)

t) Sector. Hiervan zijn er in Nederland zo'n 200. De sector bepaalt - via de CAO - onder andere de premies

    pensioen, W.I.A.-verzekering, Sociaal fonds, et cetera. Dus alle premies buiten de landelijk verplichte premies.

u) Burgerservicenummer (BSN). Tot het jaar 2008 Sociaal-Fiscaal-nummer (SoFi-nummer) genoemd.
v) Minimumloon. Verplicht op de loonstrook. Bedragen wettelijk bepaald. Gelden meestal voor een half jaar.
w) Standaard aantal uren per week voor deze werknemer. In ons voorbeeld dus een voltijder (vergelijk b).

x) Loonheffingstabel. Vrijwel altijd wit. Alleen groen bij loon uit vroegere dienstbetrekking.
y) Korting op de loonheffing, met of zonder? Korting mag slechts bij één werkgever worden toegepast.

z) Cumuatieven. De totalen van de bedragen tot nu toe in dit jaar.

Terug naar bovenLoon